Konkretizované očekávané výstupy rámcově vzdělávacícho programu předškolní výchovy (RVP PV)

Tento materiál doplňuje Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.

Konkretizované výstupy.doc