Projekt Evropské unie

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Evropské unie
 Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání.
 
 

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím naplnění indikátorů v podobě proškolení učitelek v oblastech rozvoje čtenářské a matematické  pregramotnosti v praxi MŠ, sdílením zkušeností pedagogů z různých škol prostřednitvím vzájemných návštěv a dále dočasnou personální podporou školky v podobě chůvy jako výpomoc v péči o dvouleté děti.