Třída JEŽCI - informace o třídě

 

Třídní učitelky:    Marie Lungová

                             Ivana Žáková (ředitelka MŠ)

                     

 

Počet dětí:      21 (věk 2 - 4 roky)

                        8 děvčat a 13 chlapců

 

Pravidla třídy:

- společně s dětmi si vytvoříme pravidla, týkající se vzájemných vztrahů a chování ve třídě, která si budeme stále připomínat a snažit se je                 dodržovat

- pravidla pro tuto věkouvou skupinu musí být jednoduchá a snadno pochopitelná

 

Vybavení třídy:

- děti k herním a pracovním činnostem mohu využívat dvě třídy

- obě třídy byly doplněny novým nábytkem - policové stěny a úložné skříně, nový kryt na topení

- v jedné třídě je pro děti upraven koutek s kuchyňkou, pokojíček pro panenky, koutek na hry s auty a kostkami

- ve druhé třídě jsou stolečky a skříně na ukládání lehátek a ložního prádla

- k výchovné činnosti můžeme využít hi-fi věž, televizi, DVD, video

 

Pitný režim a stravování:

- ve třídě mají děti k dispozici konvici se štávou, čajem nebo vodou

- děti mohou během dne požádat dle potřeby o nalití

- každé dítě má svůj označený hrneček z domova, který si pozná

- svačit mohou děti individuálně mezi 8. a 9. hodinou ranní

- při obědě děti používají lžíci

- do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k ochutnání a výběru ( vše ochutnám a pak se rozhodnu )

 

Hodnocení dětí:

- každé dítě má záznamový arch, kde se zaznamenává jeho vývoj

- evaluace probíhá 2x za rok dle potřeby

- v průběhu dne budeme děti hodnotit slovně, povedeme je k tomu, aby se pokoušely ohodnotit samy sebe

- každé dítě má své portfolio ( zásuvky ve skříni se svou značku ), kam si budou ukládat výtvarné práce, pracovní listy apod.