Soutěž s panem Popelou

 

Zapojili jsme se do soutěže s panem Popelou

Je to ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Týdenní termín sběru bude vždy vypsán na nástěnce (nebo dveřích tříd). Papír noste řádně svázaný.

Vybíráme i HLINÍKOVÉ NÁPOJOVÉ PLECHOVKY. Do pytlů s plechovkami nevhazujte jiné odpady, jako jsou víčka od jogurtů, fóliové sáčky od brambůrků apod. Takovými odpady se vytříděná surovina znečistí a nedá se dále zpracovat.

Vybíráme také víčka od PET lahví. Víčka noste řádně vymytá.