NÁSTĚNKA S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI

Hygienická stanice hlavního města Prahy

radí, jak předcházet zvýšené nemocnosti u dětí.

Hygienici_radi.doc (194560)

leporelo_Myti_rukou.pdf (5496969)

Metodicky_navod_k_leporelu.pdf (313973)

 

ŠABLONY II

Od 1. října 2018 se znovu zapojíme do projektu Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je hrazen z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Z tohoto projektu bude hrazena dočasná personální podpora v podobě chůvy jako výpomoc v péči o dvouleté děti a osobnostně profesní rozvoj pedagogů v podobě proškolení učitelek v oblastech polytechnické výchovy. 

 

 

Co nás čeká v září

Vhodnou organizací a laskavým přijetím za pomoci kolektivu usnadňujeme nově příchozím dětem vstup do MŠ. Děti se přizpůsobují režimu dne, získávají pocit pohody a sounáležitosti ve skupině, poznávají nové prostředí, seznamují se se jmény kamarádů, učitelek a dalších zaměstnanců. Seznamují se se svými značkami. Posilují prosociální chování k ostatním dětem i dospělým, rozšiřují poznatky a znalosti o správném chování, společně si stanoví pravidla chování v kolektivu, snaží se je upevňovat a dodržovat. Rovněž si upevňují hygienické a sebeobslužné návyky. Klademe důraz na pozvolnou adaptaci nejmenších dětí (viz. ŠVP).

 

 

Několik pravidel pro děti

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí se ale také učit dodržovat pravidla společného soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby dětem kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by mohlo škodit a být nepříjemné

 • chováme se tak, abychom nikomu neublížili
 • nabízíme pomoc tomu, kdo ji potřebuje
 • zdravíme se s paní učitelkou a s dětmi při příchodu i odchodu
 • šetrně zacházíme s hračkami a ukládáme je na své místo
 • nerušíme druhé při práci
 • neničíme, co vytvořil druhý
 • umíme čarovat s kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“
 • neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem
 • nemluvíme hrubě – jsme slušné děti

 

 Pro začátek několik základních pravidel pro rodiče

 • do školky patří jen zdravé děti, učitelka nemusí přijmout dítě s příznaky počínajícího nachlazení
 • děti do školky přicházejí nejpozději v 8.00 hodin
 • odpoledne si děti vyzvedávejte tak, abyste stihli opustit MŠ do 16.00 hodin (pracovní doba školnic je do 16.00 hod.)
 • pokud si dítě vyzvedáváte v poledne, tak mezi 12.00 a 12.15 hod. (při pozdějším příchodu, který si případně domluvte s učitelkou předem, zachovávejte   v šatně ticho a klid, aby nebyl narušován odpočinek mladších dětí ve třídě Ježků)
 • rodiče předávají učitelce dítě osobně, nenechávají ho v šatně nikdy samotné
 • děti přinesou do MŠ minimálně 2x za rok krabičku papírových kapesníků
 • rodiče zajišťují praní ručníků a ložního prádla
 • vracejte ložní prádlo v igelitových taškách, ve kterých ho dostanete, ne v jiných
 • děti do školky chodí vhodně a čistě upravené
 • poličky v šatně zachovávejte uklizené! Na poličce zůstane pouze nejpoužívanější oblečení, všechny náhradní věci nechávejte v látkovém sáčku, který máme pro všechny děti stejný. Po odchodu domů ukládejte bačkorky dětí do poličky pod lavičkou, nenechávejte je na zemi (kvůli jednoduššímu vytírání a zametání).
 • nezapomínejte děti včas omlouvat - do 7.00, v pouze v pondělí do 8.00
 • děti si do školky nenosí hračky z domova, ve školce jich máme dostatek (výjimkou může být nějaký „plyšový mazlíček“, který pomůže nově příchozím  dětem v adaptačním období)
 • informujte MŠ o všech změnách v osobních údajích
 • mluvte s dětmi o školce, ale školkou jim nevyhrožujte
 • veďte děti k samostatnosti v sebeobsluze, k dodržování společně vytvořených pravidel
 • plňte své sliby, ale neslibujte něco, co nemůžete splnit
 • nebojte se na cokoliv zeptat – učitelky Vám rádi podají veškeré potřebné informace
 • důležitá je pro nás dobrá komunikace mezi rodiči a školkou

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Senožaty,

 okres Pelhřimov

Senožaty 263, 394 56 Senožaty

IČO: 75000075

 

Ředitelka   Ivana Žáková 

776 817 012

     Telefon do mateřské školy     

565 582 146

      Telefon do jídelny        

565 582 168

e-mail: ms.seno@tiscali.cz

 web.: 

ms-senozaty-cz.webnode.cz

ID schránky: xwfky56

číslo účtu: 78-76560207/0100