AKTUÁLNÍ  INFORMACE

 

Co nás čeká v říjnu a listopadu

Děti se seznamují s charakteristickými znaky a tradicemi podzimu. Pozorují a správně určují barvy v podzimní přírodě, seznamují se s některými stromy, podzimními plody a lesními zvířaty. Poznávají a pojmenovávají některé druhy ovoce a zeleniny, které dozrávají na podzim. Rozvíjejí fantazii využíváním přírodnin při výtvarných a pracovních činnostech. Upevňují si správné chování v přírodě, udržují čistotu při pobytu v tomto prostředí. Uvědomují si, že člověk může svou činností toto prostředí chránit, ale také ničit. Zaměřujeme se na vnímání rozmanitosti počasí.

 

Několik pravidel pro děti

Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Musí se ale také učit dodržovat pravidla společného soužití. Pravidla tu nejsou proto, aby dětem kradla osobní svobodu, ale aby vymezovala, kam až mohou ve svém chování zajít a co ještě mohou dělat a naopak, co už není přijatelné a druhým by mohlo škodit a být nepříjemné

 • chováme se tak, abychom nikomu neublížili
 • nabízíme pomoc tomu, kdo ji potřebuje
 • zdravíme se s paní učitelkou a s dětmi při příchodu i odchodu
 • šetrně zacházíme s hračkami a ukládáme je na své místo
 • nerušíme druhé při práci
 • neničíme, co vytvořil druhý
 • umíme čarovat s kouzelnými slovíčky „prosím“ a „děkuji“
 • neděláme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem
 • nemluvíme hrubě – jsme slušné děti

 

 Pro začátek několik základních pravidel pro rodiče

 • do školky patří jen zdravé děti, učitelka nemusí přijmout dítě s příznaky počínajícího nachlazení
 • děti do školky přicházejí nejpozději v 8.00 hodin
 • odpoledne si děti vyzvedávejte tak, abyste stihli opustit MŠ do 16.00 hodin (pracovní doba školnic je do 16.00 hod.)
 • pokud si dítě vyzvedáváte v poledne, tak mezi 12.00 a 12.15 hod. (při pozdějším příchodu, který si případně domluvte s učitelkou předem, zachovávejte   v šatně ticho a klid, aby nebyl narušován odpočinek mladších dětí ve třídě Ježků)
 • rodiče předávají učitelce dítě osobně, nenechávají ho v šatně nikdy samotné
 • děti přinesou do MŠ minimálně 2x za rok krabičku papírových kapesníků
 • rodiče zajišťují praní ručníků a ložního prádla
 • vracejte ložní prádlo v igelitových taškách, ve kterých ho dostanete, ne v jiných
 • děti do školky chodí vhodně a čistě upravené
 • poličky v šatně zachovávejte uklizené! Na poličce zůstane pouze nejpoužívanější oblečení, všechny náhradní věci nechávejte v látkovém sáčku, který máme pro všechny děti stejný. Po odchodu domů ukládejte bačkorky dětí do poličky pod lavičkou, nenechávejte je na zemi (kvůli jednoduššímu vytírání a zametání).
 • nezapomínejte děti včas omlouvat - do 7.00, v pouze v pondělí do 8.00
 • děti si do školky nenosí hračky z domova, ve školce jich máme dostatek (výjimkou může být nějaký „plyšový mazlíček“, který pomůže nově příchozím  dětem v adaptačním období)
 • informujte MŠ o všech změnách v osobních údajích
 • mluvte s dětmi o školce, ale školkou jim nevyhrožujte
 • veďte děti k samostatnosti v sebeobsluze, k dodržování společně vytvořených pravidel
 • plňte své sliby, ale neslibujte něco, co nemůžete splnit
 • nebojte se na cokoliv zeptat – učitelky Vám rádi podají veškeré potřebné informace
 • důležitá je pro nás dobrá komunikace mezi rodiči a školkou

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Senožaty,

 okres Pelhřimov

Senožaty 263, 394 56 Senožaty

IČO: 75000075

 

Ředitelka   Ivana Žáková 

776 817 012

     Telefon do mateřské školy     

565 582 146

      Telefon do jídelny        

565 582 168

e-mail: ms.seno@tiscali.cz

 web.: 

ms-senozaty-cz.webnode.cz

ID schránky: xwfky56

číslo účtu: 78-76560207/0100