Stravné

Stravu do mateřské školy připravuje jídelna při dětském domově.

Svačiny i obědy jsou dováženy spojovací chodbou do kuchyňky mateřské školy.

Jídlo se přiváží v nerezových várnicích.

Vedoucí školní jídelny: pí. Martina Špalková (telefon 565 582 168)

 

Platba stravného je bezhotovostní na č. účtu  27-2641110217/0100 do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Ceník:     dopolední svačina         6 Kč

                oběd                          21 Kč

                odpolední svačina        6 Kč

 

Odhlašování a přihlašování obědů:

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit  den předem nebo telefonicky     Po         do 8.00

                                                                                                              Út-Pá      do 7.00

 

Dítě, které nebude mít nahlášené stravování nelze přijmout do MŠ.

Neodhlášený oběd si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.00 do 11.30 hod.

Pokud je dítě nemocné - nemá dítě nárok na stravu,  kromě 1. dne nepřítomnosti, kdy si rodiče mohou přijít pro stravu.

Připomínky ke kvalitě stravování mohou zákonní zástupci oznámit pedagogickým pracovníkům nebo vedoucí jídelny.