Stravné

Stravu do mateřské školy připravuje jídelna při dětském domově.

Svačiny i obědy jsou dováženy spojovací chodbou do kuchyňky mateřské školy.

Jídlo se přiváží v nerezových várnicích.

Vedoucí školní jídelny: pí. Sekalová (telefon 565 582 168)

 

Rodiče (zákonní zástupci) uhradí stravné složenkou, bankovním převodem (nutno mít svolení k inkasu) na účet mateřské školy u České spořitelny a.s. (číslo účtu: 100199491/0800)  nebo lze částku uhradit přímo u vedoucí jídelny do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Nejdříve je potřeba domluvit se s pí. Sekalovou na způsobu platby.

Ceník:     dopolední svačina         6 Kč

                oběd                          18 Kč

                odpolední svačina        6 Kč

 

Odhlašování a přihlašování obědů:

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit  den předem nebo telefonicky     Po         do 8.00

                                                                                                              Út-Pá      do 7.00

 

Dítě, které nebude mít nahlášené stravování nelze přijmout do MŠ.

Neodhlášený oběd si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.00 do 11.30 hod.

Pokud je dítě nemocné - nemá dítě nárok na stravu,  kromě 1. dne nepřítomnosti, kdy si rodiče mohou přijít pro stravu.

Připomínky ke kvalitě stravování mohou zákonní zástupci oznámit pedagogickým pracovníkům nebo vedoucí jídelny.