Provoz mateřské školy

Otevírací doba (po - pá)            6:00     -    16:00

Děti si lze vyzvedávat             12:00    -    12:15    nebo

                                                14:30    -    16:00

 

V případě, že si rodiče (zákonní zástupci) dítěte s celodenním pobytem potřebují  vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti svačinu domů.

Děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené na základě informovaného souhlasu.

 

Způsob omlouvání dětí:

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte do 7.00 ráno (pouze v pondělí do 8.00)

  1. osobně ve třídě učitelce
  2. telefonicky na čísle: 565 582 146

 

Školné činí 200,-Kč měsíčně a platí se čtvrtletně (v hotovosti v mateřské škole nebo bezhotovostně na účet MŠ). Pokud dítě není ve školce ani 1x v měsíci  (je však řádně omluveno), platí se částka 10Kč měsíčně.

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného, tak je  uvedeno ve školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.