GDPR

 

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Senožaty, okres Pelhřimov ohlašuje,  že pro účely zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů bude škola využívat služeb Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o., IČ 70812853, se kterým zřizovatel uzavřel smlouvu. Odpovědným zástupcem je Ing. Zdeňka Škarková. 

 

Celý text oznámení: