Organizace dne ve třídě

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího  programu probíhá v  základním denním režimu.

 

6.00 - 8.00

příchod dětí do mateřské školy

předávání dětí učitelkám do třídy

volně spontánní zájmové aktivity

8.00 - 9.00

volně spontánní aktivity

pohybové aktivity

osobní hygiena

postupná dopolední svačina

9.00 - 9.30

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

(zaměřené především na hry a zájmovou činnost)

řízené aktivity

9.30 - 11.30

osobní hygiena

příprava na pobyt venku

pobyt dětí venku, případně náhradní činnost

11.30 - 12.15

oběd

osobní hygiena dětí

12.15 - 14.00

čtení pohádky

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

postupné vstávání

14.00 - 14.45

oblékání

odpolední svačina

osobní hygiena

14.45 - 16.00

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

(zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí)

děti jsou ve třídě, popř. za pěkného počasí mohou pobíhat na zahradě

    

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 třídách, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.