Více historie

Mateřská škola Senožaty je škola s dlouholetou historií.

rok 1946 - První paměti původní mateřské školy, kdy byla zřízena výnosem Zemské školní rady v Praze ze dne 23. prosince 1946.

10. března 1947 - Otevření školky, byla umístěna ve staré škole v budově čp. 117. Tato školka působila do konce června 1951.

červenec 1951 - mateřská škola byla uzavřena, neboť byly zapsány pouze 3 děti. Náhradou za mateřskou školu byl zřízen celoroční zemědělský útulek.

září 1957 - znovu otevření školky, byla umístěna v budově základní školy. Ve stávající budově, kde byla jedna třída, ložnice, umývárna a samostatná kuchyň s jídelnou se mateřská škola nachází do listopadu 1966.

1. září 1976Po úpravách a rozšíření vznikly dvě třídy.

školní rok 1978/1979 - do mateřské školy se zapsalo 70 dětí a z tohoto důvodu bylo otevřeno jeslové oddělení, které se nacházelo v budově MNV. Toto jeslové oddělení bylo v provozu do konce června 1983. Následující školní roky provozovaly dvě třídy.

září 1989 - vzhledem k narůstajícímu počtu dětí byla zprovozněna třetí třída nacházející se v dětském domově a fungovala do konce června 1992. Od této doby byly v provozu dvě třídy s celkovou kapacitou 40 dětí.

rok 2011 - mateřská škola rozšířena o jednu místnost v základní škola, v létě proběhla rozsáhlá rekonstrukce hygienického zázemí a zároveň byla navýšena kapacita na 45 dětí.

I když začátky mateřské školy byly těžké, potýkaly se především s finančními problémy a vyřešením prostorové existence je dnešní mateřská škola na vysoké úrovni jak pro stránce materiální, tak po stránce poskytování prvního vzdělání a celkového rozhledu na svět.