Zápis do MŠ

 

ZÁPIS

dětí do

Mateřské školy Senožaty, okres Pelhřimov

na školní rok 2018/2019

se koná ve

středu 9.5.2018 v budově MŠ.

Rodiče s dítětem mohou přicházet v době

od 9:00 do 11:00 hodin.

K zápisu je potřeba rodný list dítěte

a občanský průkaz zákonného zástupce.  

 

Podmínky k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

  • do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.)
  • u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebereme u zápisu očkování v potaz

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019

1.  děti k povinné předškolní docházce v příslušném školském obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku

2.  děti v příslušném školském obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku

3.  děti v příslušném školském obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku

4.  děti k zahájení realizace projektu OP VVV

5.  děti podle věku v příslušném školském obvodu do počtu volné kapacity

6.  děti podle věku z jiného školského obvodu do počtu volné kapacity