Doporučení MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dětí

Jak správně postupovat v případě pozdního vyzvedávání dětí z MŠ.