Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Senožaty, okres Pelhřimov v souladu

 s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen školský zákon) 

vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

 

Školní řád 2018-2019