Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí č. 3/17.

Úplata je stanovena na 200 Kč za měsíc. 

Je hrazena čtvrtletně a za každé příslušné kalendářní čtvrtletí 

je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Úplatu je možné hradit v hotovosti v pokladně MŠ nebo bezhotovostně na účet školky    

78-76560207/0100 .

 

Dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata 2017.doc (68608)