Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí č. 3/17.

Úplata je stanovena na 200 Kč za měsíc. 

Je hrazena čtvrtletně a za každé příslušné kalendářní čtvrtletí 

je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Preferujeme bezhotovostní platbu na č. účtu  

78-76560207/0100,

do VS se uvede číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení dítěte.

Ve výjimečných případech lze platit v pokladně MŠ.

 

Dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Směrnice - úplata 2018.doc (71168)