Úplata 2017

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí č. 3/17.

Úplata je stanovena na 200 Kč za měsíc. 

Je hrazena čtvrtletně a za každé příslušné kalendářní čtvrtletí 

je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Úplata se hradí v hotovosti v pokladně MŠ, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný způsob úhrady.

 

Dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata 2017.doc (68608)